Zadzwoń: 666 902 612 lub 530 40 41 41

Wymagania egzaminacyjne na stopnie powyżej 14 lat

10 KYU biały pas

(minimum 1 miesiąc treningu)

 1. Zasady noszenia kyokushin karategi i wiązanie obi.
 2. Znaczenie słowa kyoku-shin-kai oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo.
 3. Liczenie po japońsku do 10.
 4. Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
 5. Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 6. Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-geda-barai, kake-wake-uke.
 7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mae-keage.
 8. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.
 9. Z aktywnej pozycji haisoku-dachi przejść do zenkutsu dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

9 KYU biały pas z błękitnym pagonem

(min. 2 kolejne miesiące treningu)

 1. Historia kyokushin karate.
 2. Pozycje: musubi-dachi, sanchin-dachi.
 3. Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 4. Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
 5. Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusoku).
 6. Kata: kihon-no-kata sono-ichi.
 7. Oddychanie: nogare.
 8. I Ippon-kumite sono-ichi: tori (atakujący); jodan-tsuki uke (broniący się); jodan-uke, kontra gyaku-tsuki-chudan.
 9. I Ippon-kumite sono-ni: tori; jodan-tsuki uke; jodan-uke, kontra seiken-mawashi-tsuki-chudan.
 10. I Ippon-kumite sono-san: tori; jodan-tsuki uke; jodan-uke, kontra seiken-gyaku-tsuki-jodan, hiza-geri.
 11. Test kondycyjny: 20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 20 uniesień tułowia z leżenia na plecach.
 12. Test poruszania się w pozycji sanchin dachi i zenkutsu dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

8 KYU pas błękitny

(min. 3 kolejne miesiące treningu)

 1. Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (jodan, chudan, gedan), shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.
 3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
 4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).
 5. Kata: taikyoku sono-ichi, sono-ni.
 6. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
 7. II Ippon-kumite sono-ichi: tori; chudan-tsuki uke; soto-uke, kontra chudan-gyaku-tsuki.
 8. II Ippon-kumite sono-ni: tori; chudan-tsuki uke; soto-uke, kontra seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri.
 9. II Ippon-kumite sono-san: tori; chudan-tsuki uke; soto-uke, kontra seiken-tate-tsuki i hiza-geri.
 10. Jiu-kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
 11. Test kondycyjny: 25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 15 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 25 uniesień tułowia z leżenia na plecach.
 12. Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

7 KYU pas błękitny z żółtym pagonem

(min. 3 kolejne miesiące treningu)

 1. Pozycje: neko-ashi-dachi.
 2. Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.
 3. Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
 4. Kata: taikyoku sono-san, pinian-sono-ichi.
 5. Sanbon-kumite: tori wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki, gedan-tsuki, uke cofając się wykonuje 3 kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai, kontra: chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.
 6. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
 7. III Ippon-kumite sono-ichi: tori; jodan-tsuki uke; uchi-uke i uraken-shomen-uchi.
 8. III Ippon-kumite sono-ni: tori; jodan-tsuki uke; uchi-uke, kontra seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan.
 9. III Ippon-kumite sono-san: tori; jodan-tsuki uke; uchi-uke, kontra uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki i hiza-geri.
 10. Jiyu-kumite: randori.
 11. Test kondycyjny: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 30 uniesień tułowia z leżenia na plecach.
 12. Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata. tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.

6 KYU żółty pas

(min. 4 kolejne miesiące treningu)

 1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-ganmen-oroshi-uchi, shuto-jodan-uchi-uchi, ni-hon-nukite (me-tsuki), yon-hon-nukite (jodan, chudan), hiji-jodani i chudan-ate.
 3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.
 4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
 5. Kata: pinian-sono-ni.
 6. Renraku: tori: mae-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki uke: soto-uke, gedan-barai, chudan-gyaku-tsuki.
 7. IV Ippon-kumite sono-ichi: tori; migi-jodan-tsuki, chudan-gyaku-tsuki uke; hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai, gyaku-shuto- sakotsu-uchi.
 8. IV Ippon-kumite sono-ni: tori; migi-jodan-tsuki, chudan-gyaku-tsuki uke; hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai, mae-geri, chudan- mawashi-tsuki i chudan-mawashi-geri.
 9. IV Ippon-kumite sono-san: tori; migi-jodan-tsuki, chudan-gyaku-tsuki uke; hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai, mae-geri, gyaku- shuto-sakotsu-uchi, hiza-geri, odepchnięcie tori.
 10. Jiyu-kumite: 10 * 2minuty.
 11. Test kondycyjny: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 40 uniesień tułowia z leżenia na plecach.
 12. Test poruszania się w pozycji zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi, neko-ashi-dachi i tsuru-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

5 KYU żółty pas z zielonym pagonem

(min. 4 kolejne miesiące treningu)

 1. Pozycje: moro-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan, chudan, gedan), hiji-age-ate-jodan.
 3. Bloki: shotei-uke(jodan, chudan, gedan), mae-mawashi-uke.
 4. Kopnięcia: ushiro-geri-chudan wykonywane 3 metodami: przekrok z obrotem, obrót z miejsca, poprzez zakrok
 5. Kata: pinian-sono-san.
 6. Kombinacje: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan, chudan-gyaku-tsuki.
 7. Oddychanie: ibuki i nogare wykonywane w sanchin dachi morote-uke i gyaku-tsuki.
 8. V Ippon-kumite sono-ichi: tori; migi-mae-geri-chudan uke; hidari-shotei-uke-gedan, hidari-mae-geri-chudan, migi- gyaku-tsuki-jodan.
 9. V Ippon-kumite sono-ni: tori; migi-mae-geri-chudanuke; hidari-shotei-uke-gedan, hidari-mae-geri-chudan, migi- gyaku-tsuki-chudan, migi-mawashi-geri-gedan.
 10. V Ippon-kumite sono-san: tori; migi-mae-geri-chudan uke; hidari-shotei-uke-gedan, hidari-mae-geri-chudan, migi- gyaku-tsuki-jodan, hiza-geri.
 11. Jiyu-kumite: 12 * 2minuty.
 12. Test kondycyjny: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 50 uniesień tułowia z leżenia na plecach.
 13. Test poruszania się w pozycji moro-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

4 KYU zielony pas

(min. 6 kolejnych miesiące treningu)

 1. Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi.
 2. Pozycje w formie kata: lewa i prawa pozycja, początek w aktywnej pozycji haisoku-dachi. Pozycja zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kiba-dachi, moro-ashi-dachi, kake-dachi i tsuru-ashi-dachi.
 3. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanchin-dachi w kombinacji; shuto-sakotsu-uchi, ganmen-uchi, uchi-komi, hizo-uchi i uchi-uchi.
 4. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai i shuto-mae-mawashi-uke.
 5. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku i haisoku), ushiro-geri-jodan.
 6. Kata: sanchin-no-kata.
 7. Jiyu-ippon-kumite III kyokushin-kumite.
 8. Jiyu-kumite: 15 * 2minuty oceniając: siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.
 9. Test kondycyjny: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 70 uniesień tułowia z leżenia na plecach, 10 przeskoków nad partnerem.

3 KYU zielony pas z brązowym pagonem

(min. 6 kolejnych miesiące treningu)

 1. Pozycje: shiko-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: 5 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji; chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate, ushiro-hiji-ate.
 3. Bloki: 8 bloków shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-jodan-juji-uke i shuto-gedan-juji-uke.
 4. Kopnięcia: mae-kakato-geri (jodan, chudan, gedan), ago jodan geri.
 5. Kata: pinian sono-yon, kihon-kata sono-ichi.
 6. Yakusoku-ippon-kumite: tori informuje jaki atak wykona, uke musi przygotować obronę i kontrę z kiai.
 7. Jiyu-ippon-kumite IV kyokushin-kumite.
 8. Jiyu-kumite: 20 * 2minuty.
 9. Test kondycyjny: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 100 uniesień tułowia z leżenia na plecach, 15 przeskoków nad partnerem, 15 przeskoków nad własnym pasem.
 10. Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.
 11. Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.

2 KYU brązowy pas

(min. 8 kolejnych miesięcy treningu)

 1. Uderzenia i cięcia: hiraken tsuki (jodan, chudan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uci, haishu (jodan, chudan), age jodan-tsuki.
 2. Bloki: koken-uke (jodan, chudan, gedan).
 3. Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.
 4. Kata: pinian sono-go, geksai-dai.
 5. Renraku: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie poprzez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, mae-geri, hidari-gedan-barai i gyaku-tsuki.
 6. Jiyu-ippon-kumite V kyokushin-kumite.
 7. Jiyu-kumite: 25 * 2minuty.
 8. Test kondycyjny: 60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach, 100 uniesień tułowia z leżenia na plecach, 20 przeskoków nad partnerem. 20 przeskoków nad własnym pasem.
 9. Ukemi-waza: pady w bok raz w prawo raz w lewo. Karate-ne-waza.
 10. Znajomość przepisów Walki Sportowej Kyokushin.

1 KYU brązowy pas z czarnym pagonem

(min. 12 kolejnych miesięcy treningu)

 1. Uderzenia i cięcia: ryoto-ken-tsuki (jodan, chudan), naka-yubi-ippon-ken (jodan, chudan), oya-yubi-ken (jodan, chudan), atama tsuki (mae, yoko, ushiro).
 2. Bloki: kake-uke jodan, haito-uchi-uke.
 3. Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri.
 4. Kata: yantsu i tsuki-no-kata.
 5. Renraku: lewa pozycja walki. poruszanie się atakują: oi-tsuki, gyaku-tsuki, oi-tsuki i shita-tsuki. poruszanie się atakują: oi-mawashi-geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi i gedan-barai.
 6. Tachi-waza (rzuty): oi-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi i seoi-nage.
 7. Jiyu-ippon-kumite VI kyokushin-kumite.
 8. Jiyu-kumite: 30 * 2minuty.
 9. Tameshiwari: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi i keri
 10. Test kondycyjny:70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 100 uniesień tułowia z leżenia na plecach z podwójnym skrętem, 20 przeskoków nad partnerem, 30 przeskoków nad własnym pasem.
 11. Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w kyokushin.